Taidekasvatus

Vääräpyöräläiset ovat olleet aktiivisia myös taidekasvatuksen saralla. Opetustyö, monet teatterikasvatusprojektit ja yhteistyöhankkeet koululaisten, opiskelijoiden ja harrastajien kanssa ovat jo pitkään olleet osa Vääräpyörän toimintaa. Kesäisin on järjestetty draamatyöpajoja lapsille ja nuorille. Ota yhteyttä, jos kaipaat ensi kesälle tekemistä.

Kiitokset kesästä 2013!

Alla info menneestä vuoden 2012 Huiskis – työpajoista. Infosta saat ehkä kuvan siitä mitä työpajassa tapahtuu. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut tulevista työpajoista.

HUISKIS

Monitaiteiset ilmaisutyöpajat 7-13-vuotiaille Pakkahuoneella.
Vääräpyörä ry tarjoaa mukaavaa puuhailua 7-13-vuotiaille!

Työpajoissa tutustutaan eri taiteenlajeihin ja opiskellaan 
itseilmaisua draaman, kuvataiteen ja musiikin keinoin. 
Huiskis! työpajojen tavoitteena on antaa lapsille ja 
varhaisnuorille mielekästä tekemistä loppuloman päiviksi 
ja kannustaa lapsia avaamaan mielikuvitustaan ja 
ilmaisuaan kokeilemalla erilaisia ilmaisukeinoja 
eri taiteenlajien parissa. 

 Huiskis! 1 30.7. - 1.8.2012 klo 10-14
 Huiskis! 2 6.8. - 8.8.2012 klo 10-14

 Hinta: 30 euroa

 Järjestäjä: 
Vääräpyörä ry ja Kansanmusiikkiyhdistys Mahti ry
Joensuun kaupungin kulttuuritoimi tukee 
Vääräpyörän työpajatoimintaa.

 Lisätiedot ja ilm.: vaarapyora@gmail.com
 044 2636712/Riitta